021-42064

مناقصه و مزایده

صفحه اصلی مناقصه و مزایدهمزایدهمزایده یک دستگاه تاورکرین 8 تن در رومای کیش

مزایده یک دستگاه تاورکرین 8 تن در رومای کیش

آگهی مزایده عمومی

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛  یک دستگاه تاورکرین 8 تن مدل 1174 ریشیر موجود در پروژه مجتمع مسکونی روما کیش را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت در مزایده مذکور میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده عمومی با پرداخت مبلغ 1،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) از تاریخ 09/03/1401 لغایت 21/03/1401 در ساعات اداری (8 صبح لغایت 15) به دفتر مرکزی شرکت خانه واقع در تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پلاک 8 – شرکت خانه– دفتر امور قراردادها مراجعه و جهت بازدید در روزهای کاری به پروژه مجتمع مسکونی روما کیش به نشانی: جزیره کیش- روبروی هتل سیمرغ- پروژه مجتمع مسکونی روما کیش مراجعه نمایند. ضمناً تضمین شرکت در مزایده عمومی مبلغ 50،000،000 ریال بوده و آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 15 مورخ 22/03/1401 می‌باشد.

بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مختار است و به پیشنهادهای مشروط و مبهم مطلقاً ترتیب اثری داده نخواهد شد.

شرایط تکمیلی شرکت در مزایده در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می‌بایست یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن به همراه سایر مدارک و مستندات به پیشنهاد خود ضمیمه وارائه نمایند./

تلفن‌های تماس در تهران: 88909101 و 88909109- داخلی 201

دانلود فایل pdf

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید