021-42064

مناقصه و مزایده

صفحه اصلی مناقصه و مزایدهمزایدهمزايده عمومي ؛ آهن آلات ضایعاتی رومای کیش

مزايده عمومي ؛ آهن آلات ضایعاتی رومای کیش

آگهي مزايده عمومي

شركت خانـــــه (سهامي خاص) در نظر دارد؛ آهن آلات ضایعاتی موجود در پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضی شرکت در مزایده مذکور مي‌توانند از تاريخ 19/04/1400 لغایت 29/04/1400 در ساعات اداری  (8 صبح لغایت 14) جهت دريافت اسناد مزايده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان دمشق- شماره 8، دفتر امورقراردادها مراجعه و جهت بازديد در روزهاي كاري به پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش به نشاني جزیره کیش ـ روبروی هتل سیمرغ ـ پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش مراجعه نمايند.

بديهي است اين شركت در رد يا قبول هر يك یا تمام پيشنهادها بدون آنكه نياز به ذكر دليل يا ارائه مستندات باشد، مختار است. شرايط تكميلــي شـركت در مزايده در اسنـاد مزایده موجـود است و پيشنهاد دهندگان مي‌بايست يك نسخه از شرايط مزايده را دريافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن به همراه سایر مدارک و مستندات به پيشنهاد خود ضميمه و ارائه نمايند.

تلفن‌هاي تماس در تهران : 88909101 و 88909109 ـ داخلی 210

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید